Firma cu Gold Account  Serviciu G&Security agency


Categorii Servicii:

Serviciu G&Security agency :

Categorie:Servicii Generale


Pret: 50.00 RON

Consultanta PSI si SSM


Consultanta PSI si SSM

Descriere Serviciu:

Consultanta PSI & SSM

Documentatiile tehnice de specialitate PSI pot fi elaborate numai de catre persoane autorizate, in baza unui certificat de competente emis de un organism abilitat.

Toate serviciile de consultanta PSI respecta prevederile urmatoarelor reglementari legale:

Legea nr. 307 din 25 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor;
Legea nr.481 din 8 noiembrie 2004 privind Protectia civila
OMAI 163 / 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor;
Ordin nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborarea scenariilor de securitate la incendiu;
Ordin nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;
Ordin nr. 106 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor;
Ordinul nr.158 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta;
Hotarârea nr.1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu;

In calitate de furnizor de servicii specializate pe problematica securitatii la incendiu, INTERSTING va ofera, prin personalul atestat, urmatoarele servicii:

Consultanta Sanatate si Securitate in Munca

1. Instruirea si testarea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 privind Legea securitatii si sanatatii in munca si HG 1425/206 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006, si stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii lucratorilor.
2. Propunerea atributiilor si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului.
3. Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului.
4.Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie.
5. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor H.G. nr 971 / 2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.
6. Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si cercetarii evenimentelor.
7. Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie.
8. Colaborarea cu lucratorii desemnati / serviciile interne / serviciile externe ai / ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca.
9. Asigurarea indeplinirii de catre beneficiar a tuturor si oricaror cerinte legale aplicabile in domeniul securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor


Exercitii de evacuare

Reprezinta simularea unor incendii sau alte situatii deosebite;
Au drept obiective generale pregatirea angajatilor pentru formarea şi perfecţionarea deprinderilor practice privind modul de comportament pe timpul situaţiilor de urgenţă şi formarea capacităţii de a folosi cunoştinţele în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru influenţarea conduitei proprii şi de grup şi dezvoltarea spiritului de întrajutorare;
Stabilesc timpul de supravietuire al personalului in functie de particularitatile societatii respective;
Efectueaza instruirea conducatorilor locurilor de munca ( raspunzatori privind punerea in aplicare a planurilor de evacuare) privind organizarea si desfasurarea evacuarii in situatii de urgenta;
Reprezinta o oportunitate pentru firme si institutii de a-si verifica viabilitatea planurilor de evacuare a personalului;

Documente

Normele privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

Asistenta tehnica si consultanta la intocmirea programelor de conformare / punere in conformitate cu reglementarile in vigoare

Asistenta tehnica si consultanta la intocmirea programelor de conformare / punere in conformitate cu reglementarile in vigoare in activitatea curenta a unui societate comerciala poate apare necesitatea realizarii unui program de conformare. Asemenea situatii apar in urma:

controalelor organelor de specialitate din cadrul IGSU
a auditului privind securitatea la incendiu
evaluarii riscului de incendiu

Intocmirea documentatiilor necesare obtinerii “Autorizatiei de securitate la incendiu” pentru functionare

Intocmirea documentatiilor necesare obtinerii “Autorizatiei de securitate la incendiu” pentru functionare implica realizarea unei expertize la toate categoriile de constructii si amenajari enumerate in cadrul HGR 1739/2006 (pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor) , publicat in Monitorul Oficial nr. 995 din 13 decembrie 2006.

Expertizarea constructiilor in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru functionare, se efectueaza pe baza urmatoarelor tipuri documente, asigurate de utilizatorul constructiei:

Aviz de securitate la incendiu (atunci cand exista);
Documentatia vizata spre neschimbare in baza careia s-a eliberat “Avizul de securitate la incendiu”;
Autorizatia de Constructie (atunci cand exista);
Agrementele tehnice ale materialelor cu rol in protectia pasiva si activa la incendiu, utilizate in cadrul respectivei constructii;
Planuri releveu.Intocmirea planurilor de interventie/evacuare la societatile comerciale

Intocmirea planurilor de interventie/evacuare la societatile comerciale este obligatorie la toti operatorii economici, in baza Art. 19 lit. j din Legea nr. 307/2006 si se vor elabora tinand seama de fiecare constructie, instalatie tehnologica sau platforma de depozitare.

NOTA: conform Ordinului MI nr. 775/1998 privind Norme Generale de PSI:
Art. 9 (2) Structura-cadru a planului de interventie este prezentata in anexa nr. 3 la Normele Generale de apărare împotriva incendiilor.
(3) Planul de interventie se avizeaza de Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Judetean.


Instruirea salariatilor societatilor comerciale

Instruirea salariatilor societatilor comerciale in domeniul situatiilor de urgenta se efectueaza in conformitate cu “Dispozitiile generale privind instruirea salariatilor in domeniul Situatilor de Urgenta” aprobate prin Ordinul nr. 712 din 23/06/2005 al Ministerului Administratiei si Internelor.


Identificarea si evaluarea si riscului de incendiu

Identificarea si evaluarea si riscului de incendiu (identificarea starilor de potential pericol si recomandarea masurilor optime din punct de vedere eficienta-cost) este obligatorie la toate societatile comerciale, in baza Art. 19 lit. b din Legea nr. 307/2006, se efectueaza conform Ordinului MI nr. 210/2007 si reprezinta procesul de apreciere si stabilire a nivelurilor de risc de incendiu (pentru cladiri civile), respectiv a categoriilor de pericol de incendiu (pentru constructii de productie si depozitare), in anumite imprejurari, in acelasi timp si spatiu, pe baza unor parametri stabiliti prin metodologie.

Riscul de incendiu se va stabili si se va preciza, obligatoriu, pe zone, spatii, incaperi, compartimente de incendiu, cladiri sau instalatii tehnologice, asigurandu-se incadrarea in nivelurile de risc sau in categoriile de pericol de incendiu, corespunzator reglementarilor specifice.

Evaluarea riscului de icendiu se realizeaza prin procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit.

NOTA: art. 2 din Ordinul MI nr. 210/2007
Metodologia se aplica la:
a) stabilirea de catre ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale a metodelor si procedurilor pentru identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu, specifice domeniilor de competenta;
b) asigurarea de catre patroni a identificarii si evaluarii riscurilor de incendiu din unitatile proprii, precum si pentru stabilirea masuri lor de aparare impotriva incendiilor, in corelare cu natura si cu nivelul riscurilor;
c) stabilirea masurilor compensatorii de aparare impotriva incendiilor, in cazul interventiilor efectuate la constructii existente, cand in mod justificat nu pot fi indeplinite unele prevederi ale reglementarilor in vigoare privind cerinta de calitate "siguranta la foc";
d) validarea scenariilor de siguranta la foc.


Elaborarea scenariilor de siguranta la foc/ securitate la incendiu

Elaborarea scenariilor de siguranta la foc/ securitate la incendiu, structurate potrivit Ordinului MI nr. 130/2007, este permisa doar proiectantilor si persoanelor calificate si atestate in acest sens, pe baza standardului ocupational SO 13.

Scenariul de siguranta la foc / securitate la incendiu - documentul care descrie calitativ evolutia unui incendiu in timp, identificand evenimentele-cheie care il caracterizeaza si il diferentiaza de alte incendii posibile intr-o incinta.

Scenariile de siguranta la foc / securitate la incendiu se vor elabora pentru constructiile si instalatiile tehnologice aflate in exploatare in vederea utilizarii concluziilor desprinse la stabilirea masurilor de imbunatatire a capacitatii de aparare impotriva incendiilor.

NOTA: conform O.M.I. nr. 130/2007
Art. 1.4. Scenariul de securitate la incendiu estimeaza, in principal, conditiile tehnice asigurate conform reglementarilor si actiunile ce trebuie intreprinse in caz de incendiu, fiind structurat potrivit Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 163/2007.
Art. 3.1. Scenariile de securitate la incendiu se elaboreaza de catre proiectanti sau persoane calificate si atestate in acest sens, pe baza standardelor ocupationale.
Persoanele juridice care au in obiectul de activitate si elaborarea scenariilor de siguranta la foc trebuie sa faca dovada ca dispun de angajati avand calificarea prevazuta la alineatul precedent.Auditarea privind securitatea la incendiu a societatilor comerciale

Auditarea privind securitatea la incendiu a societatilor comerciale este cel mai complex serviciu ce poate fi oferit . Acest tip de serviciu include expertizarea propriu-zisa impreuna cu evaluarea si identificarea riscului de incendiu. Auditarea este folositoare cunoasterii starii, la un moment dat, a situatiei privind siguranta la foc, in care se afla o societate comerciala in totalitatea sediilor si punctelor de lucru pe care le detine, sau doar a unui punct de lucru. Evaluarea nivelului asigurarii securitatii la incendiu in cadrul societatilor comerciale se efectueaza, de regula, inaintea auditarii agentului economic de catre o societate de asigurare, in vederea stabilirii ratei de asigurare etc.

Prin intocmirea prealabila a acestei evaluari per ansamblu a securitatii la incendiu, clientul isi poate imbunatatii situatia securitatii la incendiu pana la data auditului din partea societatii de asigurare, ceea ce-l va ajuta in negocierea conditiilor contractuale.Dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor,conform Documentaţiilor avizate/autorizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Alte servicii legate de securitatea la incendiu a obiectivelor de investitii

Vezi pagina oficiala despre 'Consultanta PSI si SSM'(vezi)
Nu a fost asociat nici un video!

real web director firme si companiipromovare web pentru firme si companiimain menutur real webprelucrarea datelor personaleblog promovareANPCsitemapsitemap.xml

Real-Web.ro este un portal care ofera servicii de promovare firme pe net prin inscriere gratuita sau promovata in lista firme si companii.

©2009-2011 . All rights reserved. Web design: www.siteuriweb.euGăzduire: www.real-host.eu. Partener Lyoness .
Real Life Design Găzduire Real Host
View Stats